รับขนของ,คนงานยกของ,ขนย้ายภายใน

     บริการขนย้าย สิ่งของ บางอย่างลูกค้าอาจต้องการเพียงพนักงานยกของ เราจึงมีบริการทั้งแบบเหมาจ่าย และแบบเฉลี่ยต่อคน ต่อวัน ให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโหลดสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ ขนย้ายภายในอาคาร หรืออาจเพียงพนักงานขาด ต้องการไปทดแทนเราก็มีบริการ ครับ

     พนักงานทุกคนผ่านงาน และการอบรม ในการขนย้าย การยกของ การระวังในการยกของ ลูกคาจึงมั่นใจในบริการขนย้าย กับ JJ MOVE เสมอมา

ออกแบบโดย ขนย้าย,ขนย้ายบ้าน,ขนย้ายสำนักงาน,ขนย้ายคอนโด,บริษัทรับขนย้าย,ขนย้ายตู้เซฟ